Boligadvokater til udarbejdelse af testamente

advokat

Du får specialister i arv og testamenter

professionelle advokater

Høj faglighed

landsdækkende boligadvokat

Dækker hele Danmark

Facebook Bedømmelse
5.0
Testamente symbol - advokat

Komplet udarbejdelse af

Testamente
2.500,-

Få en gratis samtale

Familie testamente - advokat

Testamente ved boligkøb

Når du køber bolig, vil det ofte være relevant at lave et testamente.

Som boligkøber bør du altid overveje, om der er behov for et testamente. Særligt, hvis du køber boligen sammen med en bofælle, samlever eller ægtefælle. Dels repræsenterer en bolig typisk en stor værdi, og dels vil en medejer i form af en bofælle, samlever eller ægtefælle ofte have stor gavn af, at der er lavet et testamente, hvis den anden ejer dør. Det kan fx være afgørende for en medejers mulighed for at blive boende i boligen, at vedkommende arver afdøde. Dette skyldes, at man som medejer ikke automatisk arver efter den anden. Heller ikke selvom man er partnere, og har haft et samlivsforhold i mange år.

testamente til familien - boligadvokat

Vi udarbejder dit testamente

Processen

Kontakt os og få personlig rådgivning om arv og testamente

Vi yder personlig rådgivning om arv og testamente, både når du køber bolig og generelt. Rådgivningen kan ske ved personligt møde eller telefonisk. Vi giver dig en grundig gennemgang af arvereglerne, så du kan vurdere, om du behov for at lave testamente. Særligt hvis du har købt en bolig med fx en samlever eller ægtefælle med særbørn, vil det altid være en god ide at lave et testamente, hvis I vil sikre længstlevende bedst muligt. De almindelige arveregler betyder nemlig, at værdien af førstafdødes del af den fælles bolig skal gå til eller deles med en anden person end samleveren eller ægtefællen. Når vi har fået fastslået, at du vil have lavet et testamente, udarbejder vi et individuelt testamente, der præcist passer til dine behov og ønsker. Testamentet kan laves som et fælles testamente, som du laver sammen med din samlever eller ægtefælle. Når testamentet er lavet, skal det underskrives hos notaren. Vi giver dig kyndig vejledning til, hvorledes du kontakter notaren i dit område. Når du har underskrevet testamentet, opbevares en elektronisk kopi hos notaren, så det altid respekteres i tilfælde af din død. Et testamente kan altid ændres eller tilbagekaldes. Hvis der er tale om et fælles testamente, skal begge parter dog som udgangspunkt være enige om at ændre testamentet.

Vores boligadvokater

Du får altid tildelt en af vores erfarne og kyndige boligadvokater, som rådgiver dig gennem hele processen

  • Specialister i arv og testamenter
  • Personlig rådgivning
  • Komplet rådgivning til fast pris

2.500,- Inklusiv rådgivning og testamente

Advokat Peter Celander Lindgren

Peter Celander Lindgren

Advokat og indehaver

Advokat Jonas Smith Christophersen

Jonas Smith Christophersen

Advokatfuldmægtig

Har du brug for et testamente?

Frederiksberg Boligadvokater yder individuel, personlig rådgivning om arv og testamente

Kontakt
Frederiksberg Boligadvokater

TOP
Ring Nu