Boligadvokater til projektkøb

Du får specialister i køberrådgivning

Høj faglighed til fast pris

Dækker hele Danmark

Komplet køberrådgivning

Fast pris
6.995,-
Alt inkluderet

Gratis indledende samtale - Ring 31 10 08 10

Eller benyt kontaktformularen og bliv kontaktet af en boligadvokat

Boligadvokat til projektkøb

Find dit projektkøb

Når du har fundet din nye projektbolig, skal du sikre dig et advokatforbehold i købsaftalen.

Juridisk gennemgang

Vi udfører en komplet og grundig gennemgang af alle dokumenter og juridiske forhold i dit projektkøb.

Handlen indgås

Når alt er på plads, indgås den endelige købsaftale. Herefter varetager vi dialogen med ejendomsmægleren og banker frem til overtagelsen af den færdigbyggede bolig.

Du får nøglerne

Når du har overtager din bolig, er det vigtigt, at du gennemgår boligen grundigt sammen med mægleren/bygherre for byggefejl m.v. Når alt er som det skal være, kan købesummen frigives.

Indholdet i køberrådgivningen

1.

Indledende vejledning

Du får kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang

Når du har fundet dit nye boligprojekt, kan du kontakte os og få kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang. Vi kan gennemgå den forventede bygge- og købsproces med dig, og du har mulighed for at få svar på dine eventuelle konkrete spørgsmål. Husk altid at sikre dig et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver under. Det giver dig mulighed for at komme ud af handlen, hvis der efter vores gennemgang viser sig at være uacceptable forhold ved projektet, som gør, at du ikke ønsker at købe boligen alligevel.

2.

Gennemgang af dokumenter

Vi laver en komplet gennemgang af alle dokumenterne i bolighandlen

Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, og vi modtager dokumenterne fra sælger eller ejendomsmægleren, har vi typisk en frist på 3-5 dage i advokatforbeholdet til at kigge alt igennem. Dels tjekker vi alt det juridiske igennem, og dels vurderer vi betydningen af de økonomiske forhold i projektet. Herudover kigger vi på budgetter, ejerforeningsstruktur, forsikringsforhold og økonomi i handlen. Alle forhold bliver grundig gennemgået og vurderet. Vi kommer herefter med vores tilbagemelding til dig med vores bemærkninger og anbefalinger til handlen. Hvis vi har nogle væsentlige forbehold, vil disse, efter aftale med dig, blive forelagt sælger eller ejendomsmægleren inden den aftalte tidsfrist i købsaftalen. Vi varetager dialogen med sælgers repræsentant, og sikrer, at alt er på plads, inden vi endeligt accepterer handlen på vegne af dig.

3.

Tinglysning af skøde

Når byggeriet er færdigt, tinglyses skødet

Din bank stiller garanti for betaling af købesummen overfor sælger, når købsaftalen er endelig. Når huset eller lejligheden er bygget, udarbejder vi eller bygherres advokat skødet, og sender det til underskrift hos køber og sælger. Tinglysningsprocessen er elektronisk, og jeres underskrift af skødet sker med NemID.  Typisk er det køber, som betaler tinglysningsafgiften for skødet. Dette beløb skal betales samtidigt med indsendelsen af skødet til tinglysningsretten. Når skødet er tinglyst, varetager din bank og realkreditinstitut tinglysning af dine eventuelle lån.

4.

Frigivelse af købesummen

Når du har overtaget boligen, foretages en mangelsgennemgang

Når du har fået nøglerne til din nye bolig, skal du sammen med mægleren lave en indflytningsgennemgang af ejendommen. Det er vigtigt, at du på overtagelsesdagen gennemgår huset eller lejligheden for eventuelle fejl og mangler. Bygherren eller entreprenøren skal hurtigst muligt have besked, hvis boligen ikke er, som den skal være. Hvis der senere viser sig at være skjulte fejl og mangler, vil disse kunne påtales ved 1-års gennemgangen. Vi sikrer os, at alt er på plads og i orden med bolighandlen, inden købesummen frigives til sælger. Købesummen frigives tidligst på overtagelsesdagen, og frigivelse er herudover betinget af, at du har fået anmærkningsfrit skøde. Dette sikrer dig, at du først betaler for boligen, når du har den fulde rådighed såvel faktisk, retsligt og økonomisk.

Vores boligadvokater

Du får altid tildelt en af vores erfarne og kyndige boligadvokater, som rådgiver dig gennem hele processen

  • Specialister i køberrådgivning
  • Garanti for tryghed i bolighandlen
  • Komplet berigtigelse til fast pris

6.995,- Alt inkluderet

Peter Celander Lindgren

Advokat og indehaver

Har du brug for en boligadvokat?

Frederiksberg Boligadvokater sikrer dig fuld tryghed, når du køber ny bolig

Kontakt
Frederiksberg Boligadvokater

TOP
Ring Nu