fbpx

Frederiksberg Boligadvokater

Regler for din brug af vores hjemmeside www.frederiksbergboligadvokater.dk.

Brug af dine kontaktoplysninger

På vores hjemmeside kan du kontakte os via en kontaktformular eller online chat. Dette er en service til dig, hvis du ønsker at blive kontaktet af os vedrørende dit boligkøb i stedet for, at du selv ringer eller sender os en mail.

Når du indsender kontaktinfo og en eventuel besked til os via hjemmesiden, modtager vi en mail med indholdet i din besked. Vi kontakter dig herefter hurtigst muligt. Ved at indsende dine kontaktoplysninger via kontaktformularen og/eller chatfunktionen giver du samtidigt dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger som anført her.

Såfremt vi aftaler at hjælpe dig med dit boligkøb, bliver der oprettet en sag, hvor vi bl.a. gemmer dine personlige oplysninger. I den forbindelse modtager du vores generelle persondatainformation som klient.

Dine kontaktoplysninger bliver i øvrigt ikke gemt eller benyttet til andet. Mailen med dine oplysninger slettes straks efter, at vi har kontaktet dig, hvis vi ikke aftaler at hjælpe med dit boligkøb (eller eventuel anden form for juridisk rådgivning).

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information, og gør din færden på internettet unødig besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men her er det faktisk nemmere blot at skifte til Private Browsing og bevare fordelene ved cookies, der sikrer, at dine præference huskes fra gang til gang. Sådan sletter eller blokerer du cookies.

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter bl.a. fra brugen af systemerne Analytics, Adwords og Google Displaynetværk o.lign. til styring af internetannoncer med henblik på eventuelt at vise dig annoncer, der har relevans for dig. Hjemmesidens indhold kan være lagret og administreres gennem en CMS platform, der sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du navigerer på siden.

Dataansvarlig

Frederiksberg Boligadvokater, Bentzonsvej 52, 2000 Frederiksberg, 31100810, info@frederiksbergboligadvokater.dk

Formål

Identifikation af klienter og øvrige parter, fx køber/sælger i bolighandler og øvrige personoplysninger, se nedenfor, i henhold til den mellem os og klienten indgåede rådgivningsaftale. Herunder til eventuelle nødvendige tinglysningsekspeditioner forbundet med den konkrete rådgivningsydelse.

Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningen art. 6, litra b (opfyldelse af kontrakt med registrerede) og/eller hvidvasklovens regler for bolighandlers vedkommende.

Videregivelse

Identifikationsoplysningerne m.v. videregives ikke til andre personer, men kan blive benyttet i forbindelse med tinglysningsekspeditioner af fx skøder og ægtepagter og dermed videregivet til Tinglysningsretten. Se dog om lagring af data på ekstern server nedenfor.

Sikkerhedsforanstaltninger

Dine/jeres personoplysninger gemmes elektronisk i password sikret sagssystem. Sagerne og dine data vil typisk blive gemt på en ekstern server (cloud-løsning). Såfremt sagsystemet baseres på en cloud-løsning, vil der være indgået databehandleraftale med cloudvirksomheden, hvortil dine/jeres data overføres til. Dine/jeres data vil ikke blive overført til servere uden for EU. Eventuelle originale kontrakter o.lign. opbevares i aflåst pengeskab midlertidigt, indtil du/I får dem retur.

Sletning

En række oplysninger, herunder identifikationsoplysningerne, skal iht hvidvaskloven opbevares i 5 år fra handlens afslutning, hvorefter de slettes. Øvrige personoplysninger slettes, når rådgivningen er afsluttet og det ikke længere er nødvendigt at kunne fremfinde oplysningerne – fx i henhold til bogførings- og skattereglerne. I bolighandler skal dine/jeres identifikationsoplysninger i form af billed-id og cpr-nr. dog opbevares af os på sagen i 5 år i henhold til hvidvaskloven.

Rettigheder

Du/I har som registreret person ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine/jeres personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du/I har samtidigt ret til dataportabilitet. Du/I har altid ret til at trække et eventuelt samtykke til behandling af dine/jeres personoplysninger tilbage. Dog er vi uanset samtykke fra dig/jer i bolighandler i henhold til hvidvaskloven altid forpligtet til at opbevare dine/jeres identifikationsoplysninger i minimum 5 år fra handlens afslutning, jf. ovenfor.

Klageadgang

Du/I har ret til at klage over vores behandling af dine/jeres persondata til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, som er tilsynsmyndighed på persondataområdet.

Gratis samtale med advokat