Frederiksberg Boligadvokater

Vi er specialister i køberrådgivning

Frederiksberg Boligadvokater er specialister i rådgivning af boligkøbere. Vi varetager eksklusivt berigtigelse af bolighandler og relaterede advokatydelser.

Vi har mange års praktisk erfaring med berigtigelse af boligkøb, byggeri og byggeforhold, entrepriseret, samt erstatnings- og forsikringsret vedrørende fast ejendom. Herudover yder vi rådgivning om formueforhold i samlivet og ægteskabet med relation til køb af fast ejendom, og vi tilbyder kyndig udarbejdelse af testamenter og ægtepagter.

Vi yder bistand til førelse af retssager, voldgifter og ankenævnssager med relation til fejl og mangler ved fast ejendom, håndværkeransvar og forsikringsskader.

Frederiksberg Boligadvokater er organiseret som anpartsselskab.

Advokaterne hos Frederiksberg Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Frederiksberg Boligadvokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark police nr. 156-08296545-30012. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Frederiksberg Boligadvokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Frederiksberg Boligadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Frederiksberg Boligadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Frederiksberg Boligadvokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Vores fokus

  • Høj faglighed
  • Personlig individuel rådgivning
  • Garanti for tryghed i boligkøbet
  • Hurtig ekspedition og god service
  • Markedets bedste priser

Advokat

Peter Celander Lindgren

Advokat og indehaver

Har beskæftiget sig med fast ejendom siden 1986. Herunder med køb og salg, ejendomsregistrering, fejl og mangler, entreprise, forsikringsforhold, andelsboligadministration. Uddannet advokat i 2005. Selvstændig boligadvokat siden 2011. Specialist i ejerskifteforsikring og retshjælp.

Har du brug for en boligadvokat?

Frederiksberg Boligadvokater sikrer dig fuld tryghed, når du køber ny bolig

Kontakt
Frederiksberg Boligadvokater

TOP
Ring Nu