fbpx

Køb af sommerhus

5.995,-

(Kampagnepris – LINK til ny webside)

Komplet pakke (ex tinglysningsafgift)

Hurtig opstart! Hvis du bare vil have sat en advokat på sagen hurtigst muligt, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot bede mægleren inkludere normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive og du kan gratis komme ud af aftalen igen, hvis du ønsker det. Vi tager alle nye sager ind i takt med, at vi modtager adgang til dokumenterne fra mægler. Nye handler ekspederes fra dag til dag. Vi har ikke brug for nogen oplysninger fra dig, da vi automatisk får det hele fra ejendomsmægleren. Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler, så opretter vi sagen og kontakter dig, når vi hører fra mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

Køb af sommerhus fra start til slut

1. Find dit sommerhus

Ønsker du at købe sommerhus, kan vi tilbyde dig hjælp fra start til slut til en pris, som er fastsat på forhånd. Vi hjælper gerne med forhandlingerne.

Når du har fundet dit sommerhus og er klar til at underskrive købsaftalen, skal du give ejendomsmægleren vores kontaktoplysninger. Ejendomsmægleren sikrer derefter, at vi får adgang til dokumenterne.

Det er vigtigt, at du underskriver købsaftalen med bank- og advokatforbehold.

Når købsaftalen er underskrevet af både dig og sælgeren, opretter din advokat sagen og gennemgår dokumenterne.

Dit køb af sommerhus er ikke bindende for dig, før vi har gennemgået det hele og aftalt endelig handel med dig.

2. Gennemgang af dokumenter

Vi laver altid en grundig gennemgang af alle relevante forhold i forhold til dit køb og giver dig en skriftlig tilbagemelding i god tid inden advokatforbeholdsfristen.

Herefter taler vi sammen og aftaler, om vi kan bekræfte sommerhuskøbet overfor ejendomsmægleren. Du kan samtidig få svar på eventuelle spørgsmål, du selv måtte have til købet. Din bank skal indenfor samme frist orientere ejendomsmægleren om, om de kan godkende finansieringen.

Vi håndterer herefter styring af sagen og varetager dialogen med bankerne og ejendomsmægleren.

3. Berigtigelse af handlen

Vi udarbejder skødet og sender det til tinglysning, når parterne har underskrevet med NemID.

Hvis sælgeren har aftalt med ejendomsmægleren, at ejendomsmægleren opretter skødet, kontrollerer vi i stedet skødet, inden du underskriver.

Bankerne går sideløbende i gang med låneekspeditionen, når skødet er tinglyst.

4. Overtagelse af sommerhuset

Når du har fået nøglerne til dit nye sommerhus, laver du sammen med ejendomsmægleren en indflytningsgennemgang af ejendommen og aflæser forbrugsmålere.

Vi udarbejder til sidst en refusionsopgørelse, som opdeler udgifterne vedrørende sommerhuset mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdag.

Når bankerne har fået ordnet låneekspeditionen og aflyst sælgers lån, frigiver vi købesummen til sælger.

Gratis samtale med advokat