fbpx

Berigtigelse af boligkøb

5.995,-

Kampagnepris (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte)

Generelt om købsaftaler i boligkøb

Hvad er en købsaftale?

Når du køber hus, projektkøb, ejerlejlighed eller sommerhus, vil der altid blive udarbejdet en købsaftale mellem køber og sælger. Når der er en ejendomsmægler involveret i salget, vil købsaftalen altid være udarbejdet af mægleren.

Købsaftalen vil typisk være baseret på en standardaftale, som er udarbejdet af ejendomsmæglernes fællesorganisation. Mægleren benytter denne skabelon og fylder herefter de individuelle informationer om den konkrete bolig ind i aftalen. Samtidigt vil mægleren anføre de eventuelle individuelle aftaler, som køber og sælger har indgået. Ofte er de individuelle bestemmelser ikke specifikt aftalt/accepteret af køber. Men de er primært indsat i aftalen af mægleren som et bud på, hvordan sælger ønsker aftalen indgået og på hvilke betingelser.

Når købsaftalen bliver forelagt dig som køber, er det naturligvis vigtigt, at de grundlæggende vilkår er på plads og anført korrekt – fx pris og overtagelsesdag. Men det aller vigtigste er, at der i købsaftalen er indføjet et advokat- og bankforbehold for køber. Dette er i de fleste tilfælde standard, men ikke desto mindre meget vigtigt for en køber at kontrollere, inden køber underskriver købsaftalen.

Købsaftalen er ikke bindende

Når der er et advokat- og bankforbehold i købsaftalen, kan køber nemlig trække sig ud af handlen igen, hvis boligadvokaten efter gennemgangen af sagen finder forhold, som ikke kan accepteres af køber. Købers bank kan også afvise finansieringen indenfor forbeholdsfristen, hvorved køber også i de tilfælde kan trække sig fra aftalen.

Samtidigt kan boligadvokaten og køber, efter købers underskrift på købsaftalen, sammen aftale ændringer til købsaftalen, som boligadvokaten fremlægger overfor ejendomsmægleren. Hvis sælger/mægler ikke kan acceptere købers ændringsforslag, kan køber vælge helt at trække sig også på dette grundlag. Så køber er ikke bundet af indholdet i købsaftalen, før boligadvokaten har kigget det hele igennem.

Det er en fast procedure i de fleste handler, at køber underskriver købsaftalen først, hvorefter mægleren indhenter sælgers underskrift.

Advokatforbeholdet

Advokat- og bankforbeholdene er normalt 4-5 hverdage og tæller fra hverdagen efter, at begge parter har underskrevet aftalen. De to forbehold løber sideløbende. Hvis man som køber har forslag til ændringer i aftalegrundlaget, eller hvis banken ikke kan godkende finansieringen, skal mægler have skriftlig besked om dette indenfor fristen. Hvis man ikke kontakter mægleren indenfor forbeholdsfristen, er aftalen automatisk bindende på det grundlag, som køber har skrevet under på. Det er derfor naturligvis vigtigt at overholde fristerne både for boligadvokaten og banken.

Advokatforbeholdet skal ikke forveksles med fortrydelsesfristen på 6 dage, som alle boligkøbere har iht loven. Fortrydelsesretten benyttes i praksis ikke, hvis man også har et advokatforbehold. Dette skyldes, at advokatforbeholdet giver køber mulighed for at trække sig “gratis”. Den lovbestemte fortrydelsesret koster køber 1 % af købesummen, og fortrydelse benyttes derfor kun, hvis køber fortryder uden at have aftalt et advokatforbehold, eller hvis et aftalt advokatforbehold er udløbet.

I andelsboligkøb, som handles privat, vil der typisk ikke være et advokatforbehold. I disse andelsbolighandler skal boligadvokaten kigge tingene igennem, inden overdragelsesaftalen underskrives.

Underskriv købsaftalen

Hvis du skal købe ny bolig, kan du altid underskrive købsaftalen uden at tale med boligadvokaten først, hvis der som nævnt er et advokat- og bankforbehold i aftalen. Hvis du oplyser vores kontaktinformationer (info@frederiksbergboligadvokater.dk og telefon 31100810) til ejendomsmægleren, får boligadvokaten automatisk alle papirerne direkte fra mægleren.

Men du er altid velkommen til at kontakte Frederiksberg Boligadvokater, inden du skriver under, hvis du skulle have yderligere indledende spørgsmål til købsprocessen.

Gratis samtale med advokat