Boligadvokater til huskøb

Du får specialister i køberrådgivning

Høj faglighed til fast pris

Dækker hele Danmark

Komplet køberrådgivning

Fast pris
6.995,-
Alt inkluderet

Gratis indledende samtale -
Ring 31 10 08 10

Eller benyt kontaktformularen og bliv kontaktet af en boligadvokat

Boligadvokat til huskøb

Find dit nye hus

Når du har fundet dit nye hus, skal du sikre dig et advokatforbehold i købsaftalen.

Juridisk gennemgang

Vi udfører en komplet og grundig gennemgang af alle dokumenter og juridiske forhold i dit boligkøb.

Handlen indgås

Når alt er på plads, indgås den endelige købsaftale. Vi tinglyser skødet og varetager dialogen med ejendomsmægleren og banker frem til overtagelsen.

Du får nøglerne

Når du har overtaget dit hus, udarbejder vi refusionsopgørelsen og sikrer samtidigt, at alt er som det skal være, inden købesummen frigives.

Indholdet i køberrådgivningen

1.

Indledende vejledning

Du får kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang

Når du har fundet dit nye hus, rækkehus eller sommerhus kan du kontakte os og få kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang. Vi kan gennemgå den forventede købsproces med dig, og du har mulighed for at få svar på dine eventuelle konkrete spørgsmål. Når vi er enige om, at du ønsker at gå videre med købet, underskriver du købsaftalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk altid at sikre dig et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver under. Det giver dig mulighed for at komme ud af handlen, hvis der efter vores gennemgang viser sig at være uacceptable forhold ved det nye hus, som gør, at du ikke ønsker at købe boligen alligevel.

2.

Gennemgang af dokumenter

Vi laver en komplet gennemgang af alle dokumenterne i bolighandlen

Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, og vi modtager dokumenterne fra sælger eller ejendomsmægleren, har vi typisk en frist på 3-5 dage i advokatforbeholdet til at kigge alt igennem. Dels tjekker vi alt det juridiske igennem, og dels vurderer vi tilstandsrapporten og elrapporten m.v. og betydningen af eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Herudover kigger vi på forsikringsforhold og økonomi i handlen og rådgiver om ejerskifteforsikringen. Alle forhold bliver grundig gennemgået og vurderet. Vi kommer herefter med vores tilbagemelding til dig med vores bemærkninger og anbefalinger til handlen. Hvis vi har nogle væsentlige forbehold, vil disse, efter aftale med dig, blive forelagt sælger eller ejendomsmægleren inden den aftalte tidsfrist i købsaftalen. Vi varetager dialogen med sælgers repræsentant, og sikrer, at alt er på plads, inden vi endeligt accepterer handlen på vegne af dig.

3.

Berigtigelse af handlen

Vi udarbejder skødet og sørger for tinglysningen

Når handlen er endelig, udarbejder vi skødet, og sender det til underskrift hos køber og sælger. Tinglysningsprocessen er elektronisk, og jeres underskrift af skødet sker med NemID. Dit pengeinstitut skal enten stille garanti for købesummen eller deponerer beløbet hos sælgers pengeinstitut, inden sælger underskriver skødet. Herefter sender vi skødet til tinglysning. Typisk er det køber, som betaler tinglysningsafgiften for skødet. Dette beløb skal betales samtidigt med indsendelsen af skødet til tinglysningsretten. I forbindelse med udarbejdelsen af skødet aftales det med banken, om de ønsker at overtage nogle af de eksisterende pantebreve i huset. Når skødet er tinglyst, varetager købers og sælgers banker og realkreditinstitutter tinglysning og aflysning af lånene og eventuel anden pant.

4.

Refusion og frigivelse af købesummen

Når du har overtaget boligen, udarbejder vi refusionsopgørelsen

Når du har fået nøglerne til dit nye hus, skal du sammen med mægleren lave en indflytningsgennemgang af ejendommen og aflæse forbrugsmålere. Vi udarbejder herefter en refusionsopgørelse, som opdeler udgifterne vedrørende ejendommen mellem køber og sælger  med overtagelsesdagen som skæringsdag. Vi sikrer os herefter at alle forhold er på plads i bolighandlen, inden købesummen frigives til sælger. Købesummen frigives tidligst på overtagelsesdagen, og frigivelse er herudover betinget af, at du har fået anmærkningsfrit skøde eller indeståelse fra sælgers pengeinstitut om, at sælgers lån indfries og aflyses fra tingbogen. Dette sikrer dig, at du først betaler for boligen, når du har den fulde rådighed over huset såvel faktisk, retsligt og økonomisk.

Vores boligadvokater

Du får altid tildelt en af vores erfarne og kyndige boligadvokater, som rådgiver dig gennem hele processen

  • Specialister i køberrådgivning
  • Garanti for tryghed i bolighandlen
  • Komplet berigtigelse til fast pris

6.995,- Alt inkluderet

Peter Celander Lindgren

Advokat og indehaver

Vi hjælper alle boligkøbere

Frederiksberg Boligadvokater sikrer dig fuld tryghed, når du køber ny bolig

Kontakt
Frederiksberg Boligadvokater

TOP
Ring Nu