Boligadvokater til køb af ejerlejlighed

Eksklusiv køberrådgivning

Høj faglighed til fast pris

Landsdækkende service

Komplet køberrådgivning

Fast pris
6.995,-
Alt inkluderet

Få en gratis samtale -
Ring 31 10 08 10

Eller benyt kontaktformularen og bliv kontaktet af en boligadvokat

Boligadvokat til ejerlejlighedskøb

Find din nye ejerlejlighed

Når du har fundet din nye ejerlejlighed, skal du altid sikre dig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver under.

Juridisk gennemgang

Vi foretager en komplet juridisk og økonomisk gennemgang af ejerforeningen og dokumenterne vedrørende den konkrete ejerlejlighed.

Handlen indgås

Når alle forhold er forhandlet på plads, sikrer vi den endelige købsaftale. Vi varetager herefter dialogen med ejendomsmægleren og banker og ekspederer tinglysningen af skødet og øvrige juridiske opgaver frem til overtagelsen.

Du får nøglerne

Når du har overtaget din ejerlejlighed, sikrer vi, at alt er som det skal være og udarbejder refusionsopgørelsen. Når sælgers lån er aflyst og der foreligger anmærkningsfrit skøde, frigiver vi købesummen til sælger.

Hvad hjælper vi med?

1.

Indledende vejledning

Du får kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang

Når du har fundet din nye ejerlejlighed, kan du kontakte os og få kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang. Vi kan gennemgå den forventede købsproces med dig, og du har mulighed for at få svar på dine eventuelle konkrete spørgsmål. Når vi er enige om, at du ønsker at gå videre med købet, underskriver du købsaftalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk altid at sikre dig et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver under. Det giver dig mulighed for at komme ud af handlen, hvis der efter vores gennemgang viser sig at være uacceptable forhold i handlen, som gør, at du ikke ønsker at købe ejerlejligheden alligevel.

2.

Gennemgang af dokumenter

Vi laver en komplet gennemgang af alle dokumenterne i bolighandlen

Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, og vi modtager dokumenterne fra sælger eller ejendomsmægleren, har vi typisk en frist på 3-5 dage i advokatforbeholdet til at kigge alt igennem. Dels tjekker vi alt det juridiske og økonomiske igennem, og dels vurderer vi eventuelle byggetekniske forhold omkring hovedejendommen og lejligheden. Herudover kigger vi på ejerforeningen og forsikringsforhold m.v. Alle forhold bliver grundig gennemgået og vurderet. Vi kommer herefter med vores tilbagemelding til dig med vores bemærkninger og anbefalinger til handlen. Hvis vi har nogle væsentlige forbehold, vil disse, efter aftale med dig, blive forelagt sælger eller ejendomsmægleren inden den aftalte tidsfrist i købsaftalen. Vi varetager dialogen med sælgers repræsentant, og sikrer, at alt er grundigt afstemt, inden vi endeligt accepterer handlen på vegne af dig.

3.

Berigtigelse af handlen

Vi udarbejder skødet og sørger for tinglysningen

Når handlen er endelig, udarbejder vi skødet, og sender det til underskrift hos køber og sælger. Tinglysningsprocessen er elektronisk, og jeres underskrift af skødet sker med NemID. Dit pengeinstitut skal enten stille garanti for købesummen eller deponere beløbet hos sælgers pengeinstitut, inden sælger underskriver skødet. Herefter sender vi skødet til tinglysning. Typisk er det køber, som betaler tinglysningsafgiften for skødet. Dette beløb skal betales samtidigt med indsendelsen af skødet til tinglysningsretten. I forbindelse med udarbejdelsen af skødet aftales det med banken, om de ønsker at overtage nogle af de eksisterende pantebreve i ejerlejligheden. Når skødet er tinglyst, varetager købers og sælgers banker og realkreditinstitutter tinglysning og aflysning af lånene. Vi varetager også ekspeditionen af eventuelle behov for tinglysning af sikkerhedsstillelse overfor ejerforeningen.

4.

Refusion og frigivelse af købesummen

Når du har overtaget boligen, udarbejder vi refusionsopgørelsen

Når du har fået nøglerne til din nye ejerlejlighed, skal du sammen med mægleren lave en indflytningsgennemgang af lejligheden og aflæse forbrugsmålere. Vi udarbejder herefter en refusionsopgørelse, som opdeler udgifterne vedrørende lejligheden mellem køber og sælger  med overtagelsesdagen som skæringsdag. Vi sikrer os herefter, at alt er i orden med boligen og handlen generelt, inden købesummen frigives til sælger. Købesummen frigives tidligst på overtagelsesdagen, og frigivelse er herudover betinget af, at du har fået anmærkningsfrit skøde eller indeståelse fra sælgers pengeinstitut om, at sælgers lån indfries og aflyses fra tingbogen. Dette sikrer dig, at du først betaler for ejerlejligheden, når du har fået den fulde rådighed såvel faktisk, retsligt og økonomisk.

Din boligadvokat

Hos Frederiksberg Boligadvokater er du altid sikret personlig rådgivning af en erfaren boligadvokat, som står til rådighed fra start til slut.

  • Eksklusiv køberrådgivning
  • Garanti for en sikker bolighandel
  • Altid fast pris

6.995,- Alt inkluderet

Peter Celander Lindgren

Advokat og indehaver

Vi hjælper alle boligkøbere

Frederiksberg Boligadvokater garanterer dig et sikkert boligkøb

Kontakt
Frederiksberg Boligadvokater

TOP
Ring Nu