Boligadvokater til forældrekøb

Eksklusiv køberrådgivning

Høj faglighed til fast pris

Dækker hele Danmark

Komplet køberrådgivning

Fast pris
6.995,-
Alt inkluderet

Gratis indledende samtale - Ring 31 10 08 10

Eller benyt kontaktformularen og bliv kontaktet af en boligadvokat

Boligadvokat til forældrekøb

Find boligen

Når du har fundet boligen, skal du altid sikre dig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver.

Juridisk gennemgang

Vi udfører en komplet gennemgang af alle dokumenter og juridiske forhold i dit boligkøb. Herunder ejerforeningens regler for udlejning.

Handlen indgås

Når alle forhold er på plads, indgås den endelige købsaftale. Vi sikrer herefter korrekt tinglysning af skødet og varetager dialogen med ejendomsmægleren og banker frem til overtagelsen.

Du får nøglerne

Når du har overtaget boligen, udarbejder vi refusionsopgørelsen og sikrer, at alt er som det skal være, inden købesummen frigives. Vi rådgiver dig om udlejningen af boligen og reglerne for beskatning.

Indholdet i køberrådgivningen

1.

Indledende vejledning

Du får kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang

Når du har fundet den ønskede bolig til forældrekøbet, kan du kontakte os og få kyndig vejledning, inden processen bliver sat i gang. Vi kan gennemgå den forventede købsproces og udlejningsreglerne med dig, og du har mulighed for at få svar på dine eventuelle konkrete spørgsmål. Når vi er enige om, at du ønsker at gå videre med købet, underskrives købsaftalen af køber og sælger. Husk altid at sikre dig et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver under. Advokatforbeholdet giver dig mulighed for at komme ud af handlen, hvis der efter vores gennemgang viser sig at være uacceptable forhold ved handlen, som gør, at du ikke ønsker at gennemføre købet alligevel.

2.

Gennemgang af dokumenter

Vi laver en komplet gennemgang af alle dokumenterne i bolighandlen

Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, og vi modtager dokumenterne fra sælger eller ejendomsmægleren, har vi typisk en frist på 3-5 dage i advokatforbeholdet til at kigge alt igennem. Dels tjekker vi alt det juridiske igennem, og dels vurderer vi eventuelle byggetekniske forhold ved ejendommen. Herudover kigger vi på ejerforeningen, forsikringsforhold og økonomi i handlen. I forældrekøb er det særligt væsentligt at kende til ejerforeningen udlejningsregler. Vi kommer herefter med vores tilbagemelding til dig med vores bemærkninger og anbefalinger til handlen. Hvis vi har nogle væsentlige forbehold, vil disse, efter aftale med dig, blive forelagt sælger eller ejendomsmægleren inden den aftalte tidsfrist i købsaftalen. Vi varetager dialogen med sælgers repræsentant, og sikrer, at alt er på plads, inden vi endeligt accepterer handlen på vegne af dig.

3.

Tinglysning af skøde

Vi udarbejder skødet og sørger for tinglysningen

Når handlen er endelig, udarbejder vi skødet, og sender det til underskrift hos køber og sælger. Tinglysningsprocessen er elektronisk, og jeres underskrift af skødet sker med NemID. Dit pengeinstitut skal enten stille garanti for købesummen eller deponere beløbet hos sælgers pengeinstitut, inden sælger underskriver skødet. Herefter sender vi skødet til tinglysning. Typisk er det køber, som betaler tinglysningsafgiften for skødet. Dette beløb skal betales samtidigt med indsendelsen af skødet til tinglysningsretten. I forbindelse med udarbejdelsen af skødet aftales det med banken, om de ønsker at overtage nogle af de eksisterende pantebreve i boligen. Når skødet er tinglyst, varetager købers og sælgers banker og realkreditinstitutter tinglysning og aflysning af lånene. Vi varetager også ekspeditionen af eventuelle behov for tinglysning af sikkerhedsstillelse overfor ejerforeningen.

4.

Refusion og frigivelse af købesummen

Når du har overtaget boligen, udarbejder vi refusionsopgørelsen

Når du har fået nøglerne til din boligen, skal du sammen med mægleren lave en indflytningsgennemgang af lejligheden og aflæse forbrugsmålere. Vi udarbejder herefter en refusionsopgørelse, som opdeler udgifterne vedrørende lejligheden mellem køber og sælger  med overtagelsesdagen som skæringsdag. Vi sikrer os herefter, at alt er på plads og i orden med boligen og handlen generelt, inden købesummen frigives til sælger. Købesummen frigives tidligst på overtagelsesdagen, og frigivelse er herudover betinget af, at du har fået anmærkningsfrit skøde eller indeståelse fra sælgers pengeinstitut om, at sælgers lån indfries og aflyses fra tingbogen. Udlejningen kan herefter begynde efter aftale mellem dig og lejeren. Typisk skal bestyrelsen i ejerforeningen orienteres om lejemålet.

Læs 4 ting du bør vide om forældrekøb:

Vores boligadvokater

Du får altid tildelt en af vores erfarne og kyndige boligadvokater, som rådgiver dig gennem hele processen.

  • Specialister i forældrekøb
  • Garanti for tryghed i bolighandlen
  • Komplet berigtigelse til fast pris

6.995,- Alt inkluderet

Peter Celander Lindgren

Advokat og indehaver

Frederiksberg Boligadvokater

Din garanti for et sikkert og trygt forældrekøb

Kontakt
Frederiksberg Boligadvokater

TOP
Ring Nu